background image
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Beauty Verzorging Baby & Kind Gezond & Intiem Foto Huis & Schoonmaak Fashion Steeds Verrassend Elektronica & Media Speelgoed Kruidvat merk Tickets Gratis verzenden Actie Inspiratie Klantenservice Winkels
Bekijk winkelmand
  • Kruidvat Kinderdagverblijf Service

Kruidvat  Kinderdagverblijf  Service 

Service- en LeveringsvoorwaardenLevering


Kruidvat streeft er naar bestellingen van afnemer uiterlijk twee werkdagen nadat de bestelling is geplaatst aan afnemer te leveren op de overeengekomen afleveradressen volgens de hieronder genoemde condities. Afnemer verbindt zich de door haar gedane bestellingen tegen betaling van de daarvoor geldende vergoeding af te nemen en uitsluitend ten behoeve van eigen kinderdag-verblijven te gebruiken.

Indien een besteld product niet op voorraad is (manco product), zullen de overige bestelde producten op de gebruikelijke wijze worden geleverd en wordt de afnemer hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Er volgt geen nalevering. Tenzij afnemer dit anders wenst te regelen.

Een bestelling kan zowel per telefoon of online via de website worden geplaatst. Bij telefonische bestellingen volgt een digitale orderbevestiging, die leidend is.
 

Prijzen


Alle prijzen zijn vermeld op de als bijlage bijgevoegde bestellijst, tenzij anders vermeld, exclusief BTW in Euro’s.

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen door Kruidvat worden gewijzigd.
 

Betaling


Betalingen worden d.m.v. automatische incasso veertien dagen na factuurdatum afgeschreven alléén na schriftelijk goedkeuring van de afnemer.

Indien afnemer het niet eens is met de incasso kan deze binnen 5 dagen worden gestorneerd. Beëindiging van deze machtiging kan uitsluitend door schriftelijke opzegging.

Betalingen anders dan via automatische incasso dienen binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden op bankrekening NL64 INGB 0677 5308 70 t.n.v. SDS te Pijnacker o.v.v. het factuurnummer. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zijn wij genoodzaakt 15.00 euro in rekening te brengen.

Indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen tot betaling, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag over de tijd dat het verzuim voortduurt. Tevens komen incassokosten voor rekening van de afnemer.
 

Verzendkosten


Voor een bestelling op één afleveradres met een waarde van meer dan 100.00 euro (exclusief BTW) worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen met een lagere waarde dan 100.00 euro (exclusief BTW) wordt 19.50 euro (excl. BTW) aan verzendkosten in rekening gebracht.
 

Klantenservice / Reclamaties


Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kan contact opgenomen worden met de verkoopbinnendienst op telefoonnummer: 088-1155999 of e-mail: kks@kruidvat.nl. Reclamaties binnen 8 dagen na levering onder vermelding van factuur- en klantnummer.
 

Retouren


Retouren die ontstaan door een fout van Kruidvat worden kosteloos afgehandeld. Bij retouren die zijn ontstaan door een foutieve bestelling van afnemer draagt afnemer de eventuele logistieke kosten.
 

Restricties


Het is niet toegestaan de geleverde goederen te gebruiken voor wederverkoop.
 

Contact


Contactpersoon Kruidvat Kinderdagverblijf Service:
Mevrouw Hedy Izaks-ter Haar
Postbus 34 3927 ZL
Renswoude
Tel: 0318-579 385
E-mail: h.izaks@nl.aswatson.com