Klik hier voor gratis verzending!
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
  • Disclaimer

Disclaimer

Browsercheck-linkernavigatie.png

Voor alle duidelijkheid wijst Kruidvat ten aanzien van de website www.kruidvat.nl en de nieuwsbrieven die zij verstuurt je op het volgende:


De website, de nieuwsbrieven en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kruidvat. Het is niet toegestaan om de site, nieuwsbrieven of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kruidvat. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


De op deze website en in deze nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Kruidvat met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site en in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd kennelijk onjuist is, ten aanzien waarvan Kruidvat geen aansprakelijkheid aanvaardt.


De informatie op de website en in de nieuwsbrieven wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kruidvat behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Bepaalde (hyper)links in deze site en nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van Kruidvat, welke geen eigendom zijn van Kruidvat. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website en nieuwsbrief van Kruidvat.