background image
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Beauty Verzorging Baby & Kind Gezond & Intiem Foto Huis & Schoonmaak Fashion Steeds Verrassend Elektronica & Media Speelgoed Kruidvat merk Tickets Gratis verzenden Actie Inspiratie Klantenservice Winkels
Bekijk winkelmand

CO2 gecompenseerde producten bij Kruidvat

CO2-gecompenseerde producten bij Kruidvat


Klimaatverandering is op dit moment een van de grootste wereldwijde uitdagingen. Daarom willen we ook ons steentje bijdragen om dit probleem aan te pakken, door steeds meer CO2-gecompenseerde producten aan te bieden. Dit doen we in samenwerking met ClimatePartner, de partner die ons helpt met het berekenen van alle relevante broeikasgassen* die over de hele levenscyclus van producten vrijkomen. Waar mogelijk verminderen we de uitstoot door bijvoorbeeld gebruik te maken van hernieuwbare energie. Wij compenseren de onvermijdelijke CO2-uitstoot door te investeren in gecertificeerde, internationale klimaatbeschermingsprojecten.

*Het meest bekende broeikasgas is CO2. Daarom spreken wij hierna in vereenvoudigde termen over CO2-emissies. Dit omvat altijd alle andere relevante broeikasgassen.
 

Wat maakt een product CO2-gecompenseerd?


Kruidvat Pure & Soft luiers zijn een goed voorbeeld van een CO2-gecompenseerd product, waarbij de uitstoot is berekend, zo veel mogelijk is verminderd en het restant gecompenseerd. We produceren en transporteren de luiers met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot en gebruiken voor de productie 100% hernieuwbare elektriciteit.

De luiers zijn goed beschermd door een verpakking van meer dan 50% hernieuwbare materialen, zoals duurzaam geteeld suikerriet. We compenseren alle restemissies van de grondstoffen, de verpakking, de productie, het transport tot en met de afvalverwerking door te investeren in projecten die ontbossing tegen gaan. Hier lees je meer over de compensatie projecten voor de Pure en Soft luiers, en de hoeveelheid CO2 die tot nu toe is gecompenseerd.
 

Wat betekent CO2-gecompenseerd?


CO2-gecompenseerd betekent dat de CO2-voetafdruk van een product, proces of bedrijf op basis van internationaal erkende standaarden is berekend, gereduceerd en gecompenseerd. Door het ondersteunen van internationale CO2-compensatieprojecten wordt de uitstoot van onze CO2-gecompenseerde producten volledig gecompenseerd.

Compensatie van CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van een integrale klimaatstrategie, naast het vermijden en verminderen van CO2-uitstoot. Broeikasgassen zoals CO2 zijn gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer. De broeikasgasconcentratie is dus overal op aarde ongeveer gelijk. De uitstoot die lokaal niet kan worden vermeden, kan dus worden gecompenseerd door te investeren in onafhankelijk gecertificeerde, internationale klimaatbeschermingsprojecten die op een andere plaats worden uitgevoerd.
 

Samenwerking met ClimatePartner


We kunnen onze producten niet zomaar CO2-gecompenseerd aanbieden, daarom werken we samen met ClimatePartner. Zij helpen ons en onze leveranciers de CO2-uitstoot te berekenen, te verminderen en CO2-compensatieprojecten in ontwikkelingslanden te steunen. Dankzij het ondersteunen van compensatieprojecten dragen wij in samenwerking met ClimatePartner bij aan klimaatbescherming en het verbeteren van omstandigheden voor mensen, dieren en natuur. Op de website van ClimatePartner vind je meer informatie over de verschillende soorten compensatieprojecten.

1. CO2 voetafdruk berekenen
Samen met ClimatePartner en onze leveranciers hebben we alle CO2-emissies berekend die optreden in de levenscyclus van onze producten, van grondstoffen en productie tot verpakking, transport en afvalverwerking. Op basis van deze berekening kunnen we kijken wat we kunnen verbeteren.

2. CO2 vermijden en verminderen
Samen met onze leveranciers verminderen we de uitstoot waar we kunnen: bijvoorbeeld door groene stroom te gebruiken, de energie-efficiëntie in de productie en de logistiek te verhogen, of over te schakelen op gerecycleerde en hernieuwbare materialen.

3. Compensatie van CO2
Wij compenseren alle resterende uitstoot door te investeren in internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten uit de ClimatePartner-projectportefeuille. ClimatePartner zorgt ervoor dat onze bijdrage naar geschikte klimaatbeschermingsprojecten gaat, en dat wij de CO2-certificaten ontvangen. De aanvullende sociale aspecten van de projecten zijn bijzonder belangrijk: De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van de Verenigde Naties zijn hierbij het uitgangspunt.

4. CO2-gecompenseerd labelen
Het label CO2-gecompenseerd van ClimatePartner bevestigt de compensatie van resterende broeikasgasemissies. Met onze unieke ID-code kom je via de ClimatePartner website op een pagina met een up-to-date overzicht van de CO2-compensatie van Kruidvat. Hier vind je naast een overzicht van tot nu toe gecompenseerde CO2 alle informatie over het klimaatbeschermingsproject dat wordt gebruikt om onze resterende emissies te compenseren.