Klik hier voor gratis verzending!
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
 • Voorwaarden fotowedstrijd Facebook

Voorwaarden fotowedstrijd Facebook

Browsercheck-002.png

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV –waarvan Kruidvat onderdeel uitmaakt- . gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") en Procter & Gamble Nederland B.V., kantoorhoudende aan de Watermanweg 100 te Rotterdam (hierna: "Procter & Gamble") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie").
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 
1.3 Kruidvat en Procter & Gamble zijn gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat of Procter & Gamble daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl 
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zijn Kruidvat en Procter & Gamble gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op donderdag 21 april en eindigt op zondag 8 mei 2016 om 23.59 uur. De winnaar wordt gemaild voor 22 mei 2016.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en worden na afloop van deze actie verwijderd.
 

2. De Actie 

2.1 Maak een leuke ''Mamsie'' (een selfie) met jouw moeder. Ga via pc, laptop of tablet naar www.kruidvat.nl/pgpromomamsie, klik op ''Meedoen'' en upload jouw foto. Je kunt er ook voor kiezen om via je mobiele telefoon je ‘’Mamsie’’ in een comment onder de Facebookpost op de Kruidvat Facebookpagina achter te laten. Het aantal stemmen telt mee, maar Kruidvat en Procter & Gamble kiezen uiteindelijk de winnaar.
2.2 Het bestand mag maximaal 5 MB zijn en kan worden geüpload in een JPEG bestandsformaat. De foto kan geupload worden van donderdag 21 april tot en met zondag 8 mei 2016 23.59 uur.
 

3. Voorwaarden 

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. 
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. 
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Werknemers van Kruidvat, Procter & Gamble en ATPI Sports Events en of aan Kruidvat, Procter &Gamble en ATPI Sports Events en gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct betrokken zijn bij deze Actie (zoals bijvoorbeeld reclamebureaus) en hun inwonende familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen. 
 

4. De Prijzen 

4.1 Een verzorgde 5-daagse reis voor 2 personen naar de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro (Brazilië) met een totale waarde van €13.000,-. De te winnen prijs is als volgt:
 • Een vlucht voor 2 personen van Amsterdam – Rio de Janeiro v.v. (economy class) inclusief luchthavenbelastingen en toeslagen
 • Reisperiode: 8 augustus 2016 tot en met 12 augustus 2016.
 • 3 overnachtingen in een 4-sterren hotel op basis van verblijf in een 2-persoonskamer, inclusief dagelijks ontbijtbuffet en lokale belastingen 
 • Gedeelde transfer van en naar de luchthaven in Rio de Janeiro
 • Lokale assistentie van de reisorganisatie op de luchthaven en in het hotel
 • Entreebewijzen voor 3 Olympische sportwedstrijden, waarvan 1 een zwemwedstrijd van Ranomi
 • 1 entreebewijs voor 2 personen voor Holland Heineken House
 • Zakgeld à €200,00 per persoon in lokale valuta
 • Reisverzekering voor 2 personen
 
Het arrangement is exclusief:
 • Vervoer naar/van de luchthaven in Amsterdam.
 • Uitgaven van persoonlijke aard zoals taxi’s, drankjes, fooien, telefoon en maaltijden 
 • Overige aanvullende services 
 
De winnaar en de persoon die meegaat zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reisdocumenten (en een eventueel visum) voor deze reisperiode.
 
4.2 De exacte vertrek- en aankomsttijden worden in een later stadium bekend gemaakt
4.3. Procter & Gamble zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting

5. Uitkering van prijzen 

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaar geselecteerd worden. Uiterlijk 22 mei 2016 zal de winnaar per e-mail horen of hij/zij gewonnen heeft. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat en / of Procter & Gamble. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 
5.4 Gebruik van de door Kruidvat en Procter & Gamble ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Kruidvat of Procter & Gamble kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
5.5 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De winnaar van de prijs geeft Kruidvat en Procter & Gamble toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.
 

6. Publiciteit 

6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat en Procter & Gamble toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat en Procter & Gamble verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Kruidvat en Procter & Gamble heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. De winnende foto zal maximaal 3 maanden op de Kruidvat Facebookpagina getoond worden.
 
 

7. Klachten 

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat 
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.