Kruidvat plaatst cookies waardoor de website beter te gebruiken is en waarmee we webstatistieken bijhouden.Lees meer over cookies

Hoe werkt de Kruidvat zwangerschapstest?


Kruidvat
Zwangerschapstest

 

De enkelvoudige hCG urinetest van Kruidvat is een snelle zwangerschapstest, die u zelf kunt toepassen. Hiermee wordt aanwezig humaan choriongonadotrofine („hCG”), dat al vroeg tijdens de zwangerschap kan worden vastgesteld, ontdekt. Alleen voor een in vitro zelftest en alleen voor uitwendig gebruik. Bij onduidelijkheid adviseren wij u uw huisarts te raadplegen.

Hoe werkt het?
Het humaan choriongonadotrofine (hCG) is een hormoon, dat kort na de bevruchting door de zich ontwikkelende placenta wordt geproduceerd en samen met de urine wordt uitgescheiden. De zwangerschapstest bevat antistoffen, die speciaal op dit hormoon reageren. Als urine op de strip wordt aangebracht, wordt het urinemonster geactiveerd door het via capillaire buizen langs het membraan te laten trekken. Als het hCG van het monster het testgebied van het membraan bereikt, ontstaat een gekleurde lijn.
Als deze lijn ontbreekt, dan is het testresultaat negatief. Als de test correct is uitgevoerd verschijnt ter controle een gekleurde lijn in het controlegebied.

Inhoud van de testverpakking

 1. Een verpakking bevat een cassette, een pipet en een droogmiddel. Met het pipet kan het urinemonster worden opgezogen en opgevangen. Het droogmiddel is slechts bedoeld voorhet bewaren van de test en wordt niet bij de test gebruikt. 
 2. Gebruiksaanwijzing.

 

Wat heb ik verder nog nodig?

 1. Een schoon, droog, plastic of glazen flesje voor het opvangen van de urine.
 2. Timer (polshorloge of klok).

 

Voorzorgsmaatregelen 

 1. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet inslikken. 
 2. Na eenmalig gebruik weggooien. De teststrip kan slechts één keer worden gebruikt. 
 3. De test na de uiterste houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken. 
 4. Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is of niet goed is verzegeld.
 5. Buiten bereik van kinderen bewaren.


Bewaren en stabiliteit

 1. Bewaren in de folieverpakking bij een temperatuur van 4ºC tot 30ºC tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 2. Beschermen tegen direct zonlicht, vochtigheid of hitte. 
 3. De verpakking pas kort voor de test openen.


Wanneer testen?
Iedere urine kan voor de zwangerschapstest worden gebruikt. De ochtendurine is echter optimaal, omdat deze de hoogste hCG-concentratie bevat.


Gebruik van de test

 1. Scheur de folieverpakking open en haal de test eruit. Leg deze vervolgens op een plat oppervlak. 
 2. Hou het proefpipet verticaal en druppel exact 4 druppels urine, uit het potje, op het monster (pijlmarkering). 
 3. Lees het resultaat na 5 minuten af.


Lees het resultaat na afloop van deze 5 minuten niet meer af.Hoe lees ik het resultaat af?

Negatief (niet zwanger) :
Indien slechts een gekleurde lijn in het controlegebied en geen lijn in het testgebied verschijnt, betekent dit dat geen zwangerschap werd vastgesteld.

Positief (zwanger) :
Indien zowel in het controle- als in het testgebied een duidelijke gekleurde lijn verschijnt, betekent dit dat u zwanger bent. De kleurintensiteit van de testlijn kan op grond van de verschillende concentraties hCG-hormoon in de verschillende zwangerschapsstadia variëren.

Ongeldig:
Indien geen gekleurde lijn verschijnt of indien slechts een gekleurde lijn in het testgebied verschijnt, maar niet in het controlegebied, dient u de test te herhalen met een nieuwe teststrip. Als de test ongeldig blijft, kunt u zich met het verpakkingsnummer tot de verkoper of tot de winkel wenden, waar u het product heeft gekocht.

Tip: als de teststrip slechts licht verkleurt, wordt u aangeraden de test na 48 uur te herhalen.Wat moet ik doen als ik het resultaat weet?

Bij een positief resultaat (twee lijnen)
Ga naar uw arts. Hij moet uw zwangerschap na verwerking van de klinische en laboratoriumresultaten bevestigen. De test kan onder bepaalde voorwaarden ook tot een onjuist resultaat leiden. De arts geeft u verdere informatie en adviseert u over uw zwangerschap. Zie ook onder „voorbehouden“.

Bij een negatief resultaat (een lijn)
Als u vermoedt, dat u toch zwanger bent (b.v. door het wegblijven van uw menstruatie), herhaal de test dan na een paar dagen. Ga naar uw arts als de test dan nog steeds negatief is. Zie ook onder „voorbehouden“.

Voorbehouden

 1. Zoals bij iedere diagnostische methode dient een arts de zwangerschap na verwerking van de klinische en laboratoriumresultaten te bevestigen. 
 2. Als een urinemonster te zeer verdund is (b.v. lage specifieke dichtheid), kan de hCG-hormoonconcentratie onvoldoende zijn. Als u nog steeds een zwangerschap vermoedt, test u dan na 48 uur een nieuw urinemonster. 
 3. Een lage hCG-concentratie in een vroege fase van de zwangerschap kan tot een negatief resultaat leiden. In dit geval moet u na ten minste 48 uur een nieuw urinemonster testen. 
 4. Verhoogde hCG-waarden kunnen ook door andere oorzaken dan een zwangerschap ontstaan.
  De aanwezigheid van hCG in de urine moet daarom niet voor diagnosedoeleinden worden gebruikt totdat deze andere oorzaken zijn uitgesloten.
 5. Een normale zwangerschap kan niet door slechts de hCG-concentratie van een ectopische zwangerschap worden onderscheiden. Een spontane miskraam kan derhalve tot een verkeerde interpretatie van de resultaten leiden. 
 6. Op hCG gebaseerde onvruchtbaarheidsbehandelingen kunnen tot onjuiste resultaten leiden. Wendt u zich tot uw arts.


Te verwachten resultaten
Negatieve resultaten worden bij gezonde niet zwangere vrouwen en bij gezonde mannen verwacht. Hoewel de hCG-concentratie in de vroege fase van de zwangerschap varieert, kan de zwangerschap met de enkelvoudige hCG-urineteststrip een dag na het wegblijven van de menstruatie worden vastgesteld.

 

Vragen & antwoorden

 1. De controlestrips van twee tests vertonen een zeer groot verschil. Is dit reden tot ongerustheid? Nee. Kleurvariaties van de controlestrips hebben geen invloed op het testresultaat. 
 2. Kan het testresultaat ook na afloop van de testperiode van 5 minuten worden afgelezen? Nee. Testresultaten moeten na exact 5 minuten worden afgelezen. Hoewel een positief testresultaat gedurende meerdere dagen ongewijzigd blijft, kan een negatief resultaat binnen enkele minuten na het einde van de testperiode veranderen in een positief resultaat, wat tot een verkeerd aflezen kan leiden. Daarom kunt u de test het beste meteen weggooien nadat u het resultaat na 5 minuten heeft afgelezen. 
 3. Tijdens de testperiode verschijnen in het resultaatgebied een roze achtergrondkleur en verticale strip. Is dit reden tot ongerustheid? Nee. Ieder urinemonster varieert in haar chemische samenstelling. Dit geldt ook voor de luchtvochtigheid in de testkamer (ruimte). Deze fysische oorzaken kunnen tot een verticale strip en/of rozerode of roze achtergrondkleur leiden. Het testresultaat wordt daardoor niet beïnvloed. Zolang de controlestrip na 5 minuten verschijnt, werd de test correct uitgevoerd.


Betekenis van de symbolen op de verpakking

 

Lees de gebruiksaanwijzing en 'Vragen & Antwoorden' aandachtig door voordat u de test gebruikt.

Wachtwoord vergeten Hulp nodig?
 
Inloggen is mislukt

Je hebt geen e-mail adres en/of wachtwoord ingevuld.Voer alsnog je e-mail adres en wachtwoord in in het blok INLOG GEGEVENS rechtsboven en klik op LOG IN. Heb je geen inloggegevens, registreer je dan.

Wachtwoord vergeten Hulp nodig?
De Kruidvat Top 5 zwangerschap