Kruidvat plaatst cookies waardoor de website beter te gebruiken is en waarmee we webstatistieken bijhouden.Lees meer over cookies

Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Kruidvat ten aanzien van de website www.kruidvat.nl je op het volgende:


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Kruidvat. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kruidvat. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Kruidvat met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd kennelijk onjuist is, ten aanzien waarvan Kruidvat geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 
De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kruidvat behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
   
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kruidvat, welke geen eigendom zijn van Kruidvat. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kruidvat.